Centrálny register zmlúv

National Development Fund II., a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Dodatok č. 7 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_BKS Bank
Dodatok č. 7 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_BKS Bank
0,00 € BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR National Development Fund II., a.s.
1. August 2023
Dodatok č. 11 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB
Dodatok č. 11 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
1. August 2023
Dodatok č. 13 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB (ex OTP)
Dodatok č. 13 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB (ex OTP)
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
4. August 2023
Dodatok č. 36 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 36 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
8. August 2023
DODATOK Č. 1 ZO DŇA 17.07.2023 K INVESTIČNEJ ZMLUVE
DODATOK Č. 1 ZO DŇA 17.07.2023 K INVESTIČNEJ ZMLUVE
0,00 € National Development Fund II., a.s. NEXINEO s.r.o.
8. August 2023
DODATOK Č. 1 ZO DŇA 17.07.2023 K ZMLUVE MEDZI SPOLOČNÍKMI
DODATOK Č. 1 ZO DŇA 17.07.2023 K ZMLUVE MEDZI SPOLOČNÍKMI
0,00 € National Development Fund II., a.s. NEXINEO s.r.o.
21. August 2023
Dodatok č. 2 k dohode spoločníkov uzavretej dňa 29.11.2021
MKKZ231408
0,00 € National Development Fund II., a.s. MKK Grössling s. r. o.
21. August 2023
DODATOK Č. 1 ZO DŇA 10.07.2023 K ZMLUVE MEDZI AKCIONÁRMI
DODATOK Č. 1 ZO DŇA 10.07.2023 K ZMLUVE MEDZI AKCIONÁRMI
0,00 € National Development Fund II., a.s. Boataround.com, a.s.
22. August 2023
Dodatok č. 37 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 37 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
23. August 2023
Dodatok č. 25 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
Dodatok č. 25 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky National Development Fund II., a.s.
30. August 2023
Dodatok č. 29 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
Dodatok č. 29 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
8. September 2023
Dodatok č. 12 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB
Dodatok č. 12 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
8. September 2023
Dodatok č. 14 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB (ex OTP)
Dodatok č. 14 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB (ex OTP)
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
12. September 2023
Dodatok č. 26 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
Dodatok č. 26 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky National Development Fund II., a.s.
13. September 2023
Dodatok č. 38 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 38 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
13. September 2023
Splátkový kalendár č. 5 k zmluve o úvere - diagnostické vozidlá
Splátkový kalendár č. 5
Doplnená
0,00 € National Development Fund II., a.s. Železnice Slovenskej republiky
22. September 2023
Dodatok č. 30 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
Dodatok č. 30 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
6. Október 2023
Dodatok č. 39 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 39 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
13. Október 2023
Dodatok č. 31 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
Dodatok č. 31 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
17. Október 2023
MVSR_SIH_NDF II._ZoF_dodatok č. 4
MVSR_SIH_NDF II._ZoF_dodatok č. 4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky National Development Fund II., a.s.