Centrálny register zmlúv

National Development Fund II., a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
AMENDMENT NO. 1 TO THE CONVERTIBLE LOAN AGREEMENT DATED 3 MARCH 2022
AMENDMENT NO. 1 TO THE CONVERTIBLE LOAN AGREEMENT DATED 3 MARCH 2022
0,00 € National Development Fund II., a.s. Qres Technologies s.r.o.
11. Máj 2023
SIDE AGREEMENT TO THE SHAREHOLDERS’ AGREEMENT DATED 27 May 2019 (
SIDE AGREEMENT TO THE SHAREHOLDERS’ AGREEMENT DATED 27 May 2019
0,00 € National Development Fund II., a.s. Qres Technologies s.r.o.
17. Máj 2023
Dodatok č. 31 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 31 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
30. Máj 2023
Dodatok č. 32 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 32 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
30. Máj 2023
Dodatok č. 27 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
Dodatok č. 27 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
30. Máj 2023
Dodatok č. 10 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB
Dodatok č. 10 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
30. Máj 2023
Dodatok č. 12 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB (ex OTP)
Dodatok č. 12 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB (ex OTP)
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
6. Jún 2023
Dodatok č. 6 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_BKS
Dodatok č. 6 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_BKS
0,00 € BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR National Development Fund II., a.s.
6. Jún 2023
Dodatok č. 22 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
Dodatok č. 22 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky National Development Fund II., a.s.
7. Jún 2023
Dodatok č. 33 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 33 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
12. Jún 2023
Investment Agreement 3 of June 12th 2023
Investment Agreement 3 of June 12th 2023
0,00 € National Development Fund II., a.s. SENSONEO j. s. a.
14. Jún 2023
AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT NO. 3 DATED 14 JUNE 2023 RELATING TO THE SHAREHOLDERS AGREEMENT
AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT NO. 3 DATED 14 JUNE 2023 RELATING TO THE SHAREHOLDERS AGREEMENT
0,00 € National Development Fund II., a.s. SENSONEO j. s. a.
14. Jún 2023
Dodatok č. 23 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
Dodatok č. 23 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky National Development Fund II., a.s.
14. Jún 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK
0,00 € National Development Fund II., a.s. SENSONEO j. s. a.
21. Jún 2023
DODATOK ČÍSLO 1 K ZMLUVE O VYMENITEĽNOM ÚVERE (NÁSTROJ NA PODPORU INOVATÍVNYCH PODNIKOV S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM K ÚVEROVÉMU FINANCOVANIU ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – SIH)
DODATOK ČÍSLO 1 K ZMLUVE O VYMENITEĽNOM ÚVERE (NÁSTROJ NA PODPORU INOVATÍVNYCH PODNIKOV S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM K ÚVEROVÉMU FINANCOVANIU ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – SIH)
0,00 € National Development Fund II., a.s. Filmzie, a.s.
26. Jún 2023
Dodatok č. 34 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 34 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
13. Júl 2023
Dodatok č. 24 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
Dodatok č. 24 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky National Development Fund II., a.s.
18. Júl 2023
Dodatok č. 35 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 35 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
20. Júl 2023
Dodatok č. 28 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
Dodatok č. 28 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
0,00 € Dodatok č. 28 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB National Development Fund II., a.s.
31. Júl 2023
Dodatok č. 5 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_Oberbank
Dodatok č. 5 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_Oberbank
0,00 € Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike National Development Fund II., a.s.