Centrálny register zmlúv

National Development Fund II., a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Splátkový kalendár č. 4
Zmluva o úvere - splátkový kalendár č. 4
Doplnená
0,00 € National Development Fund II., a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. Január 2023
Dodatok č. 20 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
SIHAZ 1_UCB_dodatok č. 20
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky National Development Fund II., a.s.
2. Február 2023
Dodatok č. 25 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VUB
SIHAZ 1_VUB_dodatok č. 25
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere s rozdelením portfóliového rizika_PRSL EE2_SLSP
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere s rozdelením portfóliového rizika_PRSL EE2_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
9. Február 2023
Dodatok č. 27 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka
Dodatok č. 27 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
21. Február 2023
DODATOK č. 10 k DOHODE O ZÁRUČNOM NÁSTROJI SIH ANTIKORONA ZÁRUKA
DODATOK č. 10 k DOHODE O ZÁRUČNOM NÁSTROJI SIH ANTIKORONA ZÁRUKA (ex-OTP)
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
21. Február 2023
DODATOK č. 8 k DOHODE O ZÁRUČNOM NÁSTROJI SIH ANTIKORONA ZÁRUKA
DODATOK č. 8 k DOHODE O ZÁRUČNOM NÁSTROJI SIH ANTIKORONA ZÁRUKA
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
21. Február 2023
DODATOK č. 5 k DOHODE O ZÁRUČNOM NÁSTROJI SIH ANTIKORONA ZÁRUKA
DODATOK č. 5 k DOHODE O ZÁRUČNOM NÁSTROJI SIH ANTIKORONA ZÁRUKA
0,00 € BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR National Development Fund II., a.s.
2. Marec 2023
Dodatok č. 28 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka
Dodatok č. 28 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
28. Marec 2023
Dodatok č. 29 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 29 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
30. Marec 2023
Dodatok č. 26 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
Dodatok č. 26 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VÚB
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
30. Marec 2023
Dodatok č. 21 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
Dodatok č. 21 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky National Development Fund II., a.s.
11. Apríl 2023
ZMLUVA O PREVODE (DAROVANÍ) CENNÝCH PAPIEROV (GA Holding, j. s. a.)
CRZ-7731935
0,00 € Tomáš Krištofič National Development Fund II., a.s.
19. Apríl 2023
Dodatok č. 30 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 30 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
21. Apríl 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK - NDF II. Gym Beam - 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK
0,00 € National Development Fund II., a.s. GymBeam s.r.o.
21. Apríl 2023
Vedľajšia dohoda - NDF II. - Gym Beam - 2023
VEDĽAJŠIA DOHODA
0,00 € GymBeam s.r.o. National Development Fund II., a.s.
21. Apríl 2023
ZMLUVA MEDZI SPOLOČNÍKMI - NDF II. - Gym Beam - 2023
ZMLUVA MEDZI SPOLOČNÍKMI
0,00 € GymBeam s.r.o. National Development Fund II., a.s.
21. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o vymeniteľnom úvere - NDF II. - Gym Beam - 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o vymeniteľnom úvere - NDF II. - Gym Beam - 2023
0,00 € National Development Fund II., a.s. GymBeam s.r.o.,
24. Apríl 2023
Dodatok č. 9 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB
Dodatok č. 9 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
24. Apríl 2023
Dodatok č. 11 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB (ex OTP)
Dodatok č. 11 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_ČSOB (ex OTP)
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. National Development Fund II., a.s.