Centrálny register zmlúv

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/004
37,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
Klientske konto
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/001
22,80 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 07052023
07052023
1 340,00 € Nadácia SPP Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23160086
23160086
1 300,00 € Nadácia ZSE Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-01055
23-452-01055
2 000,00 € Fond na podporu umenia Kultúrno-spoločenské centrum Bučany