Centrálny register zmlúv

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01413
24-512-01413
2 080,00 € Fond na podporu umenia Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-01055
23-452-01055
2 000,00 € Fond na podporu umenia Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
25. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05093
22-514-05093
1 500,00 € Fond na podporu umenia Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 07052023
07052023
1 340,00 € Nadácia SPP Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23160086
23160086
1 300,00 € Nadácia ZSE Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní o zabezpečení úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
06052024
282,00 € Safety Control - VTZ, s.r.o. Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
2. Január 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/22/52239/002
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/002
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
14. December 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/006
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
10. Október 2023
Zmluva č. ZO/2023TTZ27691-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2023TTZ27691-1
42,00 € Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
27. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2016062401
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2016062401
41,00 € Slovak Telekom, a.s. Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/22/52239/001
37,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
Zmluva č.VP/23/52239/003
37,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/004
37,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
9. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2470058
27,60 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
14. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/24/52239/001
25,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/001
22,80 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
10. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52236/005
16,80 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
4. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/24/52239/002
15,60 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
13. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
20220501
0,00 € ZSE Energia, a.s. Kultúrno-spoločenské centrum Bučany