Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
22-2023
0,00 € Mediatel spol.s r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
27. Máj 2024
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
011-2024
0,00 € JADOZ s.r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
27. Máj 2024
Dohoda o vzájomnej obchodnej spolupráci
12-2024
0,00 € MAXCARE SK s. r. o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
14. Máj 2024
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
11-2024
0,00 € JADOZ s.r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
9. Apríl 2024
Kolektívna zmluva
001-2023
0,00 € ZO OZ pri Strednej odbornej škole Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
23. Február 2024
Zmluva o dielo č.01/01-2024
09-2024
0,00 € Marian Nadzam Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
23. Február 2024
zmluva o dielo
06-2024
0,00 € Marek Hurný - služby požiarnej ochrany Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
23. Február 2024
Zmluva o dielo č.24/02/01
07-2024
0,00 € Šoltés Ján Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
23. Február 2024
Zmluva o dielo č.240201
08-2024
0,00 € Milan Boroš-ABM Technik Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
24. Január 2024
Zmluva č. 1101/24/TPO
04-2024
0,00 € Jaroslav Kačmár HasPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
24. Január 2024
Zmluva č.1100/24/TPO
05-2024
0,00 € Jaroslav Kačmár HasPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
22. Január 2024
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasled.Obchodného zákonníka
03-2024
0,00 € DMJ MARKET s.r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
14. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
02-2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
12. Január 2024
Zmluva o dielo č. 26 o poskytnutí služby a mandátna zmluva Uzatvorená podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
01-2024
0,00 € Ing. Viera Raškovská Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
11. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100035792
19-2023
0,00 € SPP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
14. December 2023
Licenčná zmluva č.7012312007
31/2023
0,00 € Mgr. Peter Kučera Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
28. November 2023
Poistná zmluva-úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č.78901368
27-2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
28. November 2023
Poistná zmluva-havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel č.78901341
28-2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
28. November 2023
Poistná zmluva-poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.72902366
29-2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č.11-424874
30-2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov