Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Kúpna zmluva
16-2022
18 588,00 € Traco Computers s.r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
24. August 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni
15-2023
9 500,00 € MY Residence Luxury Homes s.r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
25. Máj 2023
Darovacia zmluva
13-2023
300,00 € Kaufland Slovensko v.o.s. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
3. Október 2022
Zmluva o uverejnení inzercie
13-2022
126,00 € Mediatel spol.s r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služby-Študentský časopis-Hľadaj školy-č.HS/22/03/054
09-2022
0,00 € KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
5. September 2022
Zmluva o stravovaní č.3/2022
11-2022
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
13. September 2022
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2022-2023
12-2022
0,00 € Tesco Stores SR a.s. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
17. Október 2022
zmluva o dielo
14-2022
0,00 € Marek Hurný-služby požiarnej ochrany Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
28. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č.6303012676
15-2022
0,00 € SPP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
22. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.7500015479
01-2023
0,00 € SPP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
18. Január 2023
Kúplna zmluva
02-2023
0,00 € DMJ MARKET s.r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
18. Január 2023
Zmluva o dielo č.26
03-2023
0,00 € Ing. Viera Raškovská Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
25. Január 2023
Zmluva o dielo č.01/01-2023
05-2023
0,00 € Marian Nadzam Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
25. Január 2023
Zmluva uzatvorená v súlade s §3 písm.g zák.č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov...
04-2023 Gamatronik
0,00 € GAMATRONIK s.r.o. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
25. Január 2023
Zmluva č.1002/23/K
06-2023
0,00 € Jaroslav Kačmár HasPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
27. Január 2023
Zmluva č.1001/23/TPO
07-2023
0,00 € Jaroslav Kačmár HasPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
27. Január 2023
Zmluva o dielo č.230201
08-2023
0,00 € Milan Boroš-ABM Technik Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
27. Január 2023
Zmluva o dielo č.23/02/01
09-2023
0,00 € Šoltés Ján Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
31. Január 2023
Dohoda č.86/2023/RÚŠS
10-2023
0,00 € Regionálny úrad školskej správy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
21. Február 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe
11-2023
0,00 € ARTEP-MB s.r.o Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov