Centrálny register zmlúv

Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Skupinové úrazové poistenie pre školy
9880928087
840,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
13. Október 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
100,00 € Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice Mestské kultúrne stredisko Levice
10. Január 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
22. August 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - služobný paušál
0911345952
Doplnená
304,99 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
7. September 2022
zmluva o poskytnutí technickej služby
2022003
0,00 € Richard Pankulič Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
22. August 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb pevna linka, internet hlavna budova
2030482484
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
22. August 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - predlženie pevnej linky, internetu, elokované pracovisko Junior
2030034712
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
22. August 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb predlženie platnosti internetu a pevnej linky elokovane pracovisko sv. Michala 42
2029817937
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
22. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0910132698
283,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
18. August 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
0366318697
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
15. August 2022
zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností - nájomná zmluva kávomat
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Sublicenčná zmluva na používanie programu IZUś
Sublicenčná zmluva na používanie programu IZUś - internetová dokumentácia základných umeleckých škôl
1 000,00 € Ing. Andrej Valuch - MONEX Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní technickej služby
zmluva o poskytovaní technickej služby
0,00 € Richard Pankulič Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
9. August 2022
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u sprevádzkovateľa
2018 ZO-6891
0,00 € EuroTRADING s.r.o. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
9. August 2022
Nájomná zmluva
44/2008
Doplnená
6 021,00 € Základná škola sv. Michala Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
9. August 2022
Zmluva o výpožičke
1/2015 Zmluva o výpožičke
Doplnená
500,00 € Mesto Levice v zastúpení primátorom mesta Levice Ing. Štefanom Mišákom Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202106638
0,00 € Disig, a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
0,00 € Senzio, s.r.o. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Dohoda o uplatnení UPDATE medzi mestom Levice a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dohoda o uplatnení UPDATE medzi mestom Levice a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
0,00 € Mesto Levice v zastúpení primátorom mesta Levice Ing. Štefanom Mišákom Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb 04/12
04/12 Zmluva o poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € Richard Pankulič Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice