Centrálny register zmlúv

Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2022
Nájomná zmluva
44/2008
Doplnená
6 021,00 € Základná škola sv. Michala Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
9. August 2022
Zmluva o výpožičke
1/2015 Zmluva o výpožičke
Doplnená
500,00 € Mesto Levice v zastúpení primátorom mesta Levice Ing. Štefanom Mišákom Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202106638
0,00 € Disig, a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
0,00 € Senzio, s.r.o. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Dohoda o uplatnení UPDATE medzi mestom Levice a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dohoda o uplatnení UPDATE medzi mestom Levice a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
0,00 € Mesto Levice v zastúpení primátorom mesta Levice Ing. Štefanom Mišákom Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb 04/12
04/12 Zmluva o poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € Richard Pankulič Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
15. August 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 20220082
Rámcová zmluva č. 2020082
Doplnená
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
901713811
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
911260440
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0366381219
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
22. August 2022
Dohoda o poskytnutí priestorov
Dohoda a poskytnutí priestorov na vyučovaciu činnosť
0,00 € Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
23. August 2022
Zamestnávateľská zmluva
Zamestnávateľská zmluva - NN Tatry Sympatia d.d.s, a.s.
0,00 € NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
16. September 2022
Zmluva o dodávke plynu - zmena názvu školy
9103168814
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
16. September 2022
zmluva o dodávke plynu
Zmluva o dodávke plynu
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
16. September 2022
zmluva na úhradu elektrickej energie
412102040098
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
16. September 2022
zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberaťeľovi
3104236378
Doplnená
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
20. September 2022
Dohoda o výpožičke
dohoda o výpožičke
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12. Október 2022
Nájomná zmluva
nájomná zmluva č 14/2022
Doplnená
0,00 € Základná škola Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
3. Február 2023
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
0,00 € Mgr. art. Katarína Skackalová predsedkyňa odborovej organizácie pri ZUŠ Pála Kadosu Levice Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice