Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 1, Maňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o dielo
2022
60,00 € EDUSTEPS ZŠ s MŠ Maňa
9. December 2022
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 1110771
č. 1110771
0,00 € Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Maňa
9. December 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000180645
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa
9. December 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000180649
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa
9. December 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000180650
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
1110771
0,00 € ENERGIE2, a.s. ZŠ s MŠ Maňa
9. December 2022
Dodatok k Zmluve
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
19. December 2022
Kolektívna zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Zmluva č.925-2022- OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva č.925-2022- OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2020 _ MPC_NP_PoP2_ZŠ_238
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_238
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Hromadná licenčná zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Zmluva č. 11 SPVN 2022 o poskytnutí grantu
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. zmluvy 20221036
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
12. Jún 2023
Príkazná zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
12. Jún 2023
Príkazná zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
13. Jún 2023
Príkazná zmluva
VO/08/2023/EL-KSVO
0,00 € Regionálne združenie miest a obcí-Požitavský región ZŠ s MŠ Maňa
17. Júl 2023
Príkazná zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
17. Júl 2023
Príkazná zmluva
10/VO/08/2023/PL-KSVO
0,00 € Regionálne združenie miest a obcí-Požitavský región ZŠ s MŠ Maňa
26. August 2023
Zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa