Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 1, Maňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Rámcová zmluva
084/2024
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo ZŠ s MŠ Maňa
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5151145004
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Maňa
13. Február 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
13. Február 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
13. Február 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
0,00 € Edusteps ZŠ s MŠ Maňa
10. Január 2024
Sociálny fond 2024
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
25. November 2023
Zmluva o poskytovaní
JSS-02382
0,00 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa
25. November 2023
Zmluva o poskytovaní
JSS-02383
0,00 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa
7. November 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
1112892
0,00 € ENERGIE2, a.s. ZŠ s MŠ Maňa
1. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_307
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ Maňa
26. August 2023
Zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
17. Júl 2023
Príkazná zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
17. Júl 2023
Príkazná zmluva
10/VO/08/2023/PL-KSVO
0,00 € Regionálne združenie miest a obcí-Požitavský región ZŠ s MŠ Maňa
13. Jún 2023
Príkazná zmluva
VO/08/2023/EL-KSVO
0,00 € Regionálne združenie miest a obcí-Požitavský región ZŠ s MŠ Maňa
12. Jún 2023
Príkazná zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
12. Jún 2023
Príkazná zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Zmluva č.925-2022- OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva č.925-2022- OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2020 _ MPC_NP_PoP2_ZŠ_238
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
14. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_238
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa