Centrálny register zmlúv

Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie "Po škole s McDonald´s Cupom"
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie "Po škole s McDonald´s Cupom"
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie "Dajme spolu gól"
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie "Dajme spolu gól"
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dohoda na školský rok 2023/2024 o spolupráci medzi ZŠ Štúrovo a Súkromným špecializovaným centrom poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Šuranoch
RZ12/2023
0,00 € Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Dodatok č. 18/2023 k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č 18/2023 k zmluve o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100035711
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
31. Október 2023
Mandátna zmluva
RZ 16/2023
0,00 € Judit Csókás Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
19. Február 2024
Kolektívna zmluva 2024
Kolektívna zmluva 2024
0,00 € Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
6. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
4/2024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bytrici Základná škola, Adyho 6, Štúrovo