Centrálny register zmlúv

DOMČEK - Centrum voľného času

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Dodatok č.1 k dohode 21/33/054/133
21/33/054/133
0,00 € ÚPSVaR Zvolen DOMČEK - Centrum voľného času
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20092022
0,00 € Gymnázium Andreja Sládkoviča DOMČEK - Centrum voľného času
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12092022
0,00 € Seedragon, s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19092022
0,00 € HOLIDAYPARK Kováčová DOMČEK - Centrum voľného času
21. Február 2023
Kolektívna zmluva na roky 2021_2022
01012022
0,00 € ZO OZ PŠ a V pri DOMČEKU - CVČ DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-38/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
13032023
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202302791
0,00 € Disig a.s. DOMČEK - Centrum voľného času
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
03042024
0,00 € LOGISTICKÉ CENTRUM STRED a.s. DOMČEK - Centrum voľného času
21. Február 2023
Dodatok č. 1 - Kolektívna zmluva na roky 2021_2022
01012022
4,80 € ZO OZ PŠ a V pri DOMČEKU - CVČ DOMČEK - Centrum voľného času
21. Február 2023
Dodatok č. 2 - Kolektívna zmluva na roky 2021_2022
10012023
5,10 € ZO OZ PŠ a V pri DOMČEKU - CVČ DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
1192023_1
6,00 € Gymnázium Andreja Sládkoviča DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
192023
12,00 € Seedragon s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
ZO/2018A14857-1 O zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa
ZO/2018A14857-1 O zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby
45,60 € Osobný údaj.sk DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Darovacia zmluva
HM/2605/2022
100,00 € OBEC Hontianske Moravce DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 262 ods. 2 a § 269 ods. 2 zákona 513 /1991 Zb. Obchodní zákonník
HS: 2100/006/219/08S
145,00 € Národné osvetové centrum DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022
McD/1342022
150,00 € CLASS AGENCY, s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola 24.ročníka turnaja McDonald´s Cup 2022/2023
12.4.2023
150,00 € 1 st CLASS AGENCY, s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
15. Apríl 2024
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročník turnaja McDonald´s Cup 2023/2024
15042024
150,00 € CLASS AGENCY,s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb, č. 2023 -07
2592023
264,60 € r65 studio s.r.o DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
20032023
300,00 € JF, spol. s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času