Centrálny register zmlúv

DOMČEK - Centrum voľného času

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
20032023
300,00 € JF, spol. s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.128/2023/KD
23102023
300,00 € obec Dobrá Niva DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-38/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
06022023
400,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-147/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v šk. roku 2023/2024
20102023
400,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS_VOD_19/2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS_VOD_19/2024
450,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň DOMČEK - Centrum voľného času
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
01112021
480,00 € JF, spol. s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
PS-VOD-62/2023
500,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň DOMČEK - Centrum voľného času
20. Marec 2023
Zmluva č. RÚŠS-BB-38/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
RÚŠS-BB-92/23
600,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-113/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
Zmluva č. RÚŠS-BB-113/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
700,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-105/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
Zmluva č. RÚŠS-BB-105/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní OK
800,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-011/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a škol. zariadení v šk. roky 2023/2024
Zmluva č. RÚŠS - BB - 011/24
1 100,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
5. Február 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-045/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
05022024
1 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
301/2022/ODDDO
1 377,00 € BBSK DOMČEK - Centrum voľného času
21. Júl 2022
Spievanky pod Vartovkou 42. ročník
1305/2022/ODDDO
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
303/2022/ODDDO
1 566,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
29. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-02724 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
2912024
2 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Tanečno-hudobno-spevácke sústredenie DFS Vartášik
302/2022/ODDDO
5 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
4. Apríl 2024
Dohoda č. 24/33/060/5 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 zákonač. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č.24/33/060/5
7 534,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen DOMČEK - Centrum voľného času