Centrálny register zmlúv

Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 25113424
4/2024
0,00 € STEFE Martin, a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
9/2024
0,00 € Mesto Martin Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
19. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly - "Poď do toho, začni hrať volejbal"
10/2024
0,00 € Slovenská volejbalová federácia Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
11/2024
0,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Stredná odborná škola pedagogická
6. Máj 2024
Licenčná zmluva
13/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
14/2024
0,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Stredná odborná škola pedagogická