Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - ProBiznis
9000538
0,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
2. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
2. August 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-357/2017
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-357/2017
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
26. September 2023
Zmluva č. 89/2023-G o poskytovaní praktického vyučovania
89/2023-G
0,00 € Súkromná stredná odborná škola služieb Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
5. Január 2024
Dodatok č. 1 uzatvorený k Zmluve č. ZM-T-357/2017 uzavretej v zmysle Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike
č. 1
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
31. Január 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠP Levoča
1/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Stredná odborná škola pedagogická