Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.5/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.5/2022
693,48 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad DSF Venček Poprad Občianské združenie, riaditeľka Mária Baranová
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
1/2023
612,00 € Alena Barillová Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2022
529,09 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad DFS Venček - Poprad
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.4/2022
4/2022
509,42 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Katarína Šmihulová
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1/2022
1/2022
486,86 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Alena Barillová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2022
484,20 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Katarína Šmihulová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2022
471,54 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dana Husárová
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2022
360,40 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský
24. Október 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.11/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.11/2022
356,72 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dana Husárová
6. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2023
5/2023
330,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dana Husárová, Speak Up-jazykové centrum
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2024
10/2024
324,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Andrea Gútová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2020
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2020
312,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Tatranská mliekareň a.s.
25. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2023
9/2023
252,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Jozef Kopinský
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2/2022
242,15 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad A.S.P SKI, Občianské združenie, Mgr. Patrik Roth-prezident
28. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.3/2022
3/2022
239,79 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Dominika Frisová
29. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.7/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.7/2022
239,79 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Štefan Novotný
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2022
221,02 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mgr. Frisová Dominika
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2022
221,02 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Štefan Novotný
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
4/2023
187,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad A. S. P. SKI
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.12/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.12/2022
184,59 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Mária Ochotnicová