Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke č.2024/01 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
25/2024
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Krajské múzeum v Prešove
26. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 uzatvorená podľa ust. § 659 Občianského zákonníka a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 15 o
26/2024
0,00 € Šarišské múzeum Bardejov Krajské múzeum v Prešove
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 452/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
27/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Krajské múzeum v Prešove
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 452/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
28/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Krajské múzeum v Prešove
6. Marec 2024
Zmluva o odbornej praxi ZOP 2023-2024 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nádväznosti na ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
31/2024
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Krajské múzeum v Prešove
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 30/2024
30/2024
0,00 € Dávid Chovanec Krajské múzeum v Prešove
25. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 38/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
38/2024
0,00 € Mária Velebírová Krajské múzeum v Prešove
26. Marec 2024
Dohoda č. 24/40/060/45 o o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov
35/2024
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
27. Marec 2024
Spoločné memorandum o spolupráci
43/2024
0,00 € Park kultúry a oddychu Krajské múzeum v Prešove
27. Marec 2024
Spoločné memorandum o spolupráci
43/2024
0,00 € Krajská galéria v Prešove Krajské múzeum v Prešove
8. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2024 uzatvorená podľa ust. § 659 Občianského zákonníka a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 15 o
33/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Slovenská národná galéria
8. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 36/2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
36/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Ing. Mikuláš Derevjaník
8. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 34/2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
34/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Milan Petráš
9. Apríl 2024
Spoločné memorandum o spolupráci
40/2024
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Krajské múzeum v Prešove
10. Apríl 2024
Spoločné memorandum o spolupráci
41/2024
0,00 € Mesto Prešov Krajské múzeum v Prešove
16. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 37/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
37/2024
0,00 € Ing. Samuel Bruss Krajské múzeum v Prešove
22. Apríl 2024
Zmluva o odbornej praxi ZOP 2023/2024 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nádväznosti na ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
49/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Prešovská univerzita v Prešove
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 47/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
47/2024
0,00 € Ing. Samuel Bruss Krajské múzeum v Prešove
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 46/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
46/2024
0,00 € Ing. Zuzana Gačová Krajské múzeum v Prešove
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri udeľovaní súhlasu/licencií použitia fotografií technológií č. 1/2024
50/2024
0,00 € Plzenský Prazdroj Slovensko, a.s. Krajské múzeum v Prešove