Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 145/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
145/2022
0,00 € Ing. Milan Kovaľ Krajské múzeum v Prešove
25. Január 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov uzatvorená v zmysle §659 a násl. Občianskeho zákonníka, podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a s prihliadnutím na zásady hospodárenia a nakladania s majetk
162/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Krajské múzeum v Prešove
26. Január 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.147 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
147/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
26. Január 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.148 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
148/2022
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Krajské múzeum v Prešove
2. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 001/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
001/2023
0,00 € PaedDr., Mgr.art. Marta Polohová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
6. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 2/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
2/2023
0,00 € Andrej Szeghy Krajské múzeum v Prešove
13. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2021
10/2021
0,00 € Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice Krajské múzeum v Prešove
14. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125562
165/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
24. Február 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 44/2023 uzatvorená podľa ust. par 51 Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:
7/2023
0,00 € Hudobné centrum Krajské múzeum v Prešove
24. Február 2023
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 5/2023
5/2023
0,00 € Igor Uher Krajské múzeum v Prešove
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2020
19/2020
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
24. Február 2023
Zmluva o spolupráci č. SNM - BET - ZOS - 2023/210 vo vybraných odborných činnostiach, uzatvorená podľa zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 206/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov
8/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar Krajské múzeum v Prešove
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 146/2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o vere
146/2022
0,00 € Eneco, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
27. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 19/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
19/2022
0,00 € JUDr. Valéria Krenická Krajské múzeum v Prešove
2. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
11/2023
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Krajské múzeum v Prešove
7. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 04/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
4/2023
0,00 € Jozef Roško Krajské múzeum v Prešove
9. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 09/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
09/2023
0,00 € Jarmila Sekelová Krajské múzeum v Prešove
13. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 15/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
15/2023
0,00 € Marcela Vargová Krajské múzeum v Prešove
13. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 12/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
12/2023
0,00 € Pavol Šidelský Krajské múzeum v Prešove
22. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 23/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
23/2023
0,00 € Magdaléna Nižníková Krajské múzeum v Prešove