Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 36/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
36/2022
0,00 € Juraj Trojanovič Krajské múzeum v Prešove
29. September 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 37/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
37/2022
0,00 € Júlia Hostýnová Krajské múzeum v Prešove
29. September 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 38/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
38/2022
0,00 € Ing. Tatiana Hajtolová Krajské múzeum v Prešove
29. September 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 71/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
71/2022
0,00 € Anton Mudrák Krajské múzeum v Prešove
29. September 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 102/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
102/2022
0,00 € doc. PhDr. Ľuba Končeková, Phd. Krajské múzeum v Prešove
30. September 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY č.91 /2022
91/2022
0,00 € Dr. Mária Poláková Krajské múzeum v Prešove
30. September 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 103/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
103/2022
0,00 € Mgr. Jolana Majirská Krajské múzeum v Prešove
30. September 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY č.104/2022
104/2022
0,00 € ThLic. Marek Haratim, Rímskokatolícka církev, farnosť Sabinov Krajské múzeum v Prešove
3. Október 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 105/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
105/2022
0,00 € Mária Daková Krajské múzeum v Prešove
3. Október 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 106/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
106/2022
0,00 € Mgr. Igor Lazorík Krajské múzeum v Prešove
4. Október 2022
Memorandum o spolupráci medzi Krajským múzeom v Prešove a Strednou odbornou školou technickou, Volgogradská 1 Prešov
107/2022
0,00 € Stredná odborná škola technická Krajské múzeum v Prešove
17. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 125/2021
125/2021
0,00 € Mesto Sabinov Krajské múzeum v Prešove
18. Október 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.108 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
108/2022
0,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňava Krajské múzeum v Prešove
18. Október 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNE.J HODNOTY č.109//2022
109/2022
0,00 € Gréckokatolícka církev, farnosť Becherov Krajské múzeum v Prešove
18. Október 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 118/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
118/2022
0,00 € František Magda Krajské múzeum v Prešove
20. Október 2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 116/2022
116/2022
0,00 € ThLic. Marek Haratim, Rímskokatolícka církev, farnosť Sabinov Krajské múzeum v Prešove
21. Október 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.110 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
110/2022
0,00 € Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Krajské múzeum v Prešove
21. Október 2022
Zmluva o výpožičke č. 2022/05 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
111/2022
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Krajské múzeum v Prešove
21. Október 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 112/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
112/2022
0,00 € PhD. Andrej Kučinský Krajské múzeum v Prešove
7. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 129/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
129/2022
0,00 € Mgr. Lucia Polčová Krajské múzeum v Prešove