Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 51/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
51/2024
0,00 € Mária Andreková Krajské múzeum v Prešove
6. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2024 uzatvorená podľa ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 15 zákona č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 15 o
52/2024
0,00 € Krajská galéria v Prešove Krajské múzeum v Prešove
20. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách
58/2024
0,00 € Stredoslovenská galéria Krajské múzeum v Prešove
22. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 54/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
54/2024
0,00 € Ing. Milan Kovaľ Krajské múzeum v Prešove
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke diela č. 01/2024/05 uzavretá podľa §659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
57/2024
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Krajské múzeum v Prešove
27. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy oblasť 80300
62/2024
0,00 € Union poisťovňa a.s. Krajské múzeum v Prešove
28. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 63/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
63/2024
0,00 € Dušan Herkeľ Krajské múzeum v Prešove
30. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 45/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
45/2024
0,00 € Ing. Vladimír Liška Krajské múzeum v Prešove
30. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 56/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
56/2024
0,00 € Mgr. Gabriel Trusa Krajské múzeum v Prešove
3. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 55/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
55/2024
0,00 € Stanislav Gosť Krajské múzeum v Prešove
3. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 53/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
53/2024
0,00 € Viera Obrinová Krajské múzeum v Prešove
6. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-523-05604 uzatvorený v súlade s ustanoveniami § 22 zákona č. 284/2014 Z.z. o fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministers
22-523-05604
0,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
12. December 2022
Zmluva o dielo č. 154/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)
154/2022
10,00 € Ľubomír Andrej Krajské múzeum v Prešove
12. December 2022
Zmluva o dielo č. 155/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)
155/2022
10,00 € Ing. arch. Samuel Krupský Krajské múzeum v Prešove
3. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu, č. poistnej zmluvy 5190064498
97/2023
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group Krajské múzeum v Prešove
3. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 55/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
55/2022
12,00 € Zuzana Nálepová Krajské múzeum v Prešove
6. Február 2024
Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnanie počas projektu, č. poistnej zmluvy 5190063478
14/2024
20,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Krajské múzeum v Prešove
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 153/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)
153/2022
30,00 € Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
7. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 50/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
50/2023
30,00 € PhDr. Daniela Pellová Krajské múzeum v Prešove
13. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 48/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
48/2023
30,00 € Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Krajské múzeum v Prešove