Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Spoločné memorandum o spolupráci
66/2022
0,00 € Muzeum Okregowe Krajské múzeum v Prešove
28. Jún 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 67/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
67/2022
0,00 € Ľubica Orečná Krajské múzeum v Prešove
30. Jún 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.59 /2022 uzatvorená podľa § 659 a nás!. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a príslušného výnosu MK SR
59/2022
0,00 € Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov Krajské múzeum v Prešove
9. Júl 2022
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe
70/2022
0,00 € Stefanie Novysedláková Krajské múzeum v Prešove
18. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 68/2021
68/2021
0,00 € Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
8. August 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.74 /2022 uzatvorená podľa § 659 a nás!. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a príslušného výnosu MK SR
74/2022
0,00 € Mestský úrad Sečovce Krajské múzeum v Prešove
15. August 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY č.73 /2022
73/2022
0,00 € JUDr. Valéria Krenická Krajské múzeum v Prešove
16. August 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 79/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
79/2022
0,00 € Pavol Gallo Krajské múzeum v Prešove
16. August 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 80/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
80/2022
0,00 € JUDr. Valéria Krenická Krajské múzeum v Prešove
16. August 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 83/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
83/2022
0,00 € Ing. Peter Vargovčík Krajské múzeum v Prešove
22. August 2022
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 86/2022
86/2022
0,00 € Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice Krajské múzeum v Prešove
7. September 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNE.J HODNOTY č.82/2022
82/2022
0,00 € Ing. Samuel Bruss Krajské múzeum v Prešove
7. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 55/2021
55/2021
0,00 € ThLic. Martin Telepun Krajské múzeum v Prešove
8. September 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 100/2022/STM uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
93/2022
0,00 € Slovenské technické múzeum v Košiciach Krajské múzeum v Prešove
14. September 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.4 /2022 uzatvorená podľa § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách
99/2022
0,00 € KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE Krajské múzeum v Prešove
16. September 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.23 /2022 uzatvorená podľa § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka (zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s úst. § 12 ods. 3 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov ku
98/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Krajské múzeum v Prešove
16. September 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 96/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
96/2022
0,00 € Branislav Loš Krajské múzeum v Prešove
16. September 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 97/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
97/2022
0,00 € Zuzana Gerlašinská Krajské múzeum v Prešove
18. September 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 95/2022 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
95/2022
0,00 € Wave - Centrum nezávislej kultúry Krajské múzeum v Prešove
18. September 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.101 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
101/2022
0,00 € PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Krajské múzeum v Prešove