Centrálny register zmlúv

Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
27/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považské Podhradie Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
6. November 2023
DOHODA Číslo: 23/11/054/325 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
26/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
25/2023
140,00 € AM Capital, s.r.o. Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
24. Október 2023
Darovacia zmluva
24/2023
5 140,16 € Nadácia Spoločne pre región Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
5. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
23/2023
0,00 € GETPROFI, s.r.o. Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
22. September 2023
Kolektívna zmluva
22/2023
0,00 € OZ PŠaV pri Materskej škole Železničná 74, 017 01 Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
17. September 2023
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
21/2023
0,00 € MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
29. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_215 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
20/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
6. August 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
19/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
12. Júl 2023
Nájomná zmluva
18/2023
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
6. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
17/2023
300,00 € AM Capital, s.r.o. Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
4. Jún 2023
DODATOK č.2 K zmluve o poskytovaní služieb
14/2023
0,00 € Základná škola Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
4. Jún 2023
DODATOK č.2 K zmluve o poskytovaní služieb
15/2023
0,00 € Základná škola Školská 235/10, Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
4. Jún 2023
DODATOK č.2 K zmluve o poskytovaní služieb
16/2023
0,00 € Gymnázium Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
13/2023
0,00 € Pavol Kapralčík Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
8. Máj 2023
DODATOK č.2 K zmluve o poskytovaní služieb
12/2023
0,00 € ZUŠ - hudobný odbor, M.R. Štefánika 2, Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
2. Máj 2023
Dodatok č.l k dohode Č. 23/11/054/135
11/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
21. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
10/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
9/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
6. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
8/2023
85,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica