Centrálny register zmlúv

Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb
7/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola
17. Máj 2022
Dodatok k zmluve - aktivácia účastníckeho programu
8/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola
23. Apríl 2022
poskytnutie finančného daru na zabezpečenie materiálneho zabezpečenia pre žiakov, ktorí boli nútení opustiť Ukrajinu
5/2022
600,00 € Teacher Development Program Slovakia, n.f. Základná škola