Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Zmluva o nájme telocvične
26/2023
70,00 € Základná škola Mgr. Monika Vašíčková
9. Október 2023
Prenájom softvéru
24/2023
3 260,00 € SmartBooks, a.s. Základná škola
18. September 2023
Zmluva o prenájme telocvične
23/2023
525,00 € Základná škola PhDr. Bibiana Macháčková
1. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 27.12.2022
21/2023
0,00 € Základná škola Majorette BIBI, o. z.
1. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 27.12.2022
22/2023
0,00 € Základná škola Majorette BIBI, o. z.
12. Jún 2023
Darovanie geografických glóbusov - 14 ks
20/2023
112,00 € Združenie rodičov pri Základnej škole, ul. M. R. Štefánika 30, Hlohovec Základná škola
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu - Mladí záchranári
16/2023
1 950,00 € Pontis n.o. Základná škola
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci N20230522018 k národnému projektu Pomoc osobám z Ukrajiny
17/2023
0,00 € Základná škola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode
18/2023
5 012,00 € OZ Relakso Základná škola
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
13/2023
0,00 € Základná organizácia NŠO Základná škola
22. Marec 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
14/2023
0,00 € Základná organizácia NŠO Základná škola
21. Marec 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
12/2023
0,00 € Základná organizácia NŠO Základná škola
17. Marec 2023
Darovanie 4 ks Úložných lavíc
11/2023
1 076,00 € Združenie rodičov pri Základnej škole, ul. M. R. Štefánika 30, Hlohovec Základná škola
8. Marec 2023
Rámcová zmluva na dodávku hygienických zariadení
10/2023
0,00 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Základná škola
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb LVK
8/2023
2 964,00 € CK Piešťany - tour, s.r.o. Základná škola
2. Marec 2023
Zmluva o servisnej službe
9/2023
0,00 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Základná škola
21. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva - dodávka tovaru
7/2023
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Základná škola
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb LV
6/2023
7 380,00 € CK Piešťany - tour, s.r.o. Základná škola
21. Január 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
4/2023
0,00 € Základná škola Základná škola svätého Jozefa
20. Január 2023
Zmluva o prenájme telocvične
5/2023
45,00 € Základná škola VK Invest Group, s.r.o.