Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202411
0,00 € Stanislava Melichová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202412
0,00 € Ján Urda Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Apríl 2024
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2024/13
0,00 € SOŠ pedagogická Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202414
0,00 € Mgr. Ľuboslav Jablonský Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202416
0,00 € Ľubomír Jakuba Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Jún 2024
zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projekt.aktivít
Dodatok č. 1 k zmluve č.2023 KGR_POP3ZŠ_PKBB_016
0,00 € NIVAM Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
202418
0,00 € FaMi house s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec