Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Brusno 622

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
Zmluva o dielo – Vybudovanie WiFi infraštruktúry
9/2023
10 226,80 € TA BB Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
22. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-097/24
7 000,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Základná škola s materskou školou, Brusno 622
22. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-099/24
4 500,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Základná škola s materskou školou, Brusno 622
20. November 2023
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2024
15/2023
2 786,00 € Detský Babylon Základná škola s materskou školou, Brusno 622
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
2 082,79 € JEEL, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
22. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024,
RÚŠS-BB-098/24
2 000,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Základná škola s materskou školou, Brusno 622
21. September 2023
Návrh poistnej zmluvy
2110055406
1 869,84 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola s materskou školou, Brusno 622
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024,
RÚŠS-BB-100/24
1 500,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Základná škola s materskou školou, Brusno 622
27. September 2022
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV - 118
11-13997
862,18 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
19. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4102666901
733,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
22. September 2023
Úrazové poistenie žiakov - 118
111115087
624,56 € Union poisťovňa, a. s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
18. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
480,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Brusno Základná škola s materskou školou, Brusno 622
2. Jún 2024
ZMLUVA o vyplatení Príspevku na realizáciu krajského kola 25. ročníka turnaja McDonald's Cup 2023/2024
5/2024
400,00 € 1st CLASS AGENCY, s.r.o Základná škola s materskou školou, Brusno 622
15. November 2022
Zmluva o dielo
13/2022
360,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Brusno 622
27. September 2022
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV - 118
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV - 118
309,18 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
22. September 2023
Úrazové poistenie žiakov - 118
111115088
248,46 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
6/2024
240,00 € Smolko design s.r.o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
27. September 2022
Zmluva o dielo č.32 / 2022/LTC
32/2022
170,00 € EKOKANAL, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
8/2023
150,00 € AISEC Slovensko Základná škola s materskou školou, Brusno 622
4. December 2023
Návrh poistnej zmluvy
211066028
108,25 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola s materskou školou, Brusno 622