Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb mesta Strážske

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2024 - Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
2/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
11. Jún 2024
Zmluva o prevádzke majetku mesta 52/2024
52/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mesto Strážske
10. Jún 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
č. 2024
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mestský podnik služieb mesta Strážske
10. Jún 2024
Zmluva č. 73/2024 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
č. 73/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestský podnik služieb mesta Strážske
10. Jún 2024
Dodatok č. 9.5 k Zmluve č.20 E / Energ./2016
Dodatok č. 9.5
0,00 € TP 2, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo zo dňa 28.02.2018
Dodatok č. 1
0,00 € Jozef Hreha Mestský podnik služieb mesta Strážske
10. Máj 2024
Dodatok č. 9.4 k Zmluve č.20 E / Energ./2016
Dodatok č. 9.4
0,00 € TP 2, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
26. Apríl 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
363738035
0,00 € Linde Gas s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
26. Apríl 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
363738039
0,00 € Linde Gas s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
26. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2029425249
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestský podnik služieb mesta Strážske
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1798/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1798/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Jozef Kužma ml.
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1799/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1799/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Gabriela Vološová
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1800/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1800/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Eva Kovalová
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1801/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1801/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Vlasta Natafalušiová
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1802/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1802/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Oľga Tothová
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1803/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1803/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Iveta Kočanová
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 170/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 170/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Katarína Krivá
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 171/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 171/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Gabriela Sabová
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 172/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 172/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Helena Zamboryová
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 173/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 173/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Irena Cmarová