Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb mesta Strážske

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1789/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1789/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Marián Šimkulič
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1790/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1790/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mária Oravcová
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1791/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1791/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mária Kapová
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1792/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1792/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Ľudmila Švarbalová
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1793/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1793/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Ján Fal
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 154/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 154/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mariana Plitková
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 155/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 155/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Cyril Balko
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 156/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 156/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Cyril Balko
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 157/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 157/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Matúš Kulik
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 158/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 158/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Matúš Kulik
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 159/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 159/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Ľudmila Polačková
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 160/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 160/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Ľudmila Polačková
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 161/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 161/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Ľudmila Polačková
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 162/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 162/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Helena Rejtová
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 163/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 163/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Helena Rejtová
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 164/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 164/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Terézia Kinčovská
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 165/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 165/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Terézia Kinčovská
6. Február 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 166/2024
Nájomná zmluva - HMC č. 166/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Terézia Kinčovská
5. Február 2024
Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi
č. 1/2024
0,00 € Jarek, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
5. Február 2024
Dodatok č. 40 k Zmluve o správe majetku mesta
č. 40
0,00 € Mesto Strážske Mestský podnik služieb mesta Strážske