Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb mesta Strážske

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1780/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1780/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Helena Slišková
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1781/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1781/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Miroslav Macejko
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1782/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1782/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Božena Vopršáleková
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1783/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1783/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Ján Ondo
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1784/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1784/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Maroš Mundír
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1785/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1785/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Nataša Pavúková
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1786/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1786/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mária Kapová
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1787/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1787/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Jana Demčáková
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 1788/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1788/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Ján Vaško
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 141/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 141/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Marek Bičík
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 142/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 142/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Vladimír Sabo
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 143/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 143/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Vladimír Sabo
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 144/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 144/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Anna Šuhajdová
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 145/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 145/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Anna Šuhajdová
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 146/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 146/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Anna Šuhajdová
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 147/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 147/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Gabriela Sabová
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 148/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 148/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Emil Lukčo
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 149/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 149/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Emil Lukčo
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 150/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 150/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Emil Lukčo
2. Január 2024
Nájomná zmluva - HMC č. 151/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 151/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Vaéria Hajduchová