Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb mesta Strážske

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
EDM_LZ_101099940
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mestský podnik služieb mesta Strážske
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1131391
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1131391
0,00 € Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Strážske
10. November 2023
Dodatok č. 8.9 k Zmluve č.20 E / Energ./2016
Dodatok č. 8.9 k Zmluve č.20 E / Energ./2016
0,00 € TP 2, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
10. November 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1772/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1772/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Marek Tušek
10. November 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1773/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1773/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Viera Tefelnerová
10. November 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1774/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1774/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Stanislav Šandrej
10. November 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1775/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1775/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mária Zolotová
10. November 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1776/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1776/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Stanislav Šandrej
10. November 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1777/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1777/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Iveta Šimkaninová
10. November 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1778/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1778/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Anna Berková
10. November 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1779/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1779/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Jozef Husár
2. Október 2023
Dodatok č. 8.8 k Zmluve č.20 E / Energ./2016
Dodatok č. 8.8 k Zmluve č.20 E / Energ./2016
0,00 € TP 2, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
2. Október 2023
Poistenie vozidiel na ďalší rok - zmluva 8080074162
8080074162
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mestský podnik služieb mesta Strážske
2. Október 2023
Zmluva o dielo číslo: 4905.3062036PDO
4905.3062036PDO
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Mestský podnik služieb mesta Strážske
2. Október 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 140/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 140/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Emil Lukčo
2. Október 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1766/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1766/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Ľudmila Šaffová
2. Október 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1767/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1767/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mária Mulíková
2. Október 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1768/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1768/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Miroslav Ladomirjak
2. Október 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1769/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1769/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Michal Kuník
2. Október 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1770/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1770/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Božena Duncová