Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Z10/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
9. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Z9/2022
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5100015886
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2022-9
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov Karloveská 5,7,9,11, v zastúpení AG-EXPERT s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
10/2022
500,00 € Nadácia BVS Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava