Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5100015886
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2022-9
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov Karloveská 5,7,9,11, v zastúpení AG-EXPERT s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
9. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Z9/2022
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
13. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Z10/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
21. September 2022
Zmluva o dielo
ACC03P25/1/2022
0,00 € Proficiency Matters s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2022-9
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe S-BYT s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
6. Október 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Z13/2022
0,00 € FRIKAS s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
7. Október 2022
Poistenie majetku as zodpovednosti za škodu - Dodatok č. 4
2405328651
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
7. Október 2022
Kúpna zmluva - projekt "Školské ovocie"
Z11/2022
0,00 € RAJO s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2022-9
0,00 € VŠK PdF UK Hurikán Bratislava o.z. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2022-9
0,00 € Tanečný klub Bombers dancers Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20/2022-9
0,00 € VŠK FTVŠ UK Lafranconi Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2022-9
0,00 € Benitim Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/2022-9
0,00 € Materské centrum Kukulienka Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
20. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
23/2022-9
0,00 € MBK Karlovka Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
27. Október 2022
Rámcová zmluva na dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov
Z15/2022
0,00 € Europapier Slovensko s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
2. December 2022
Dodatok č.1
19/2022-9
0,00 € Tanečný klub Bombers dancers Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
12. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023-9
0,00 € Adela Lehocká Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
18. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
RUSSBA/2023/OKANJ/BA4/002
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
18. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-544:191006
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava