Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-424036
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
22. December 2023
Zmluva o dielo
ZD-2023-12-00011
0,00 € IFY spol. s r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
29. Január 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKANJ/BA4/002
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
15/2024
0,00 € Férová nadácia O2 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2024-9
0,00 € Mgr. Matej Ovšonka Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
2. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
FF104-21-015
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024-9
0,00 € Asia Budo Center Slovensko Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava