Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-544:191006
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
FF 093-23-017
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
4. Júl 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka, Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Z92023
0,00 € Boni Fructi, spol. s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
4/2023
0,00 € Nadácia BVS Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2023-9
0,00 € VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2023-9
0,00 € TITAN GYM Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2023-9
0,00 € Adela Lehocká Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2023-9
0,00 € Benitim Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2023-9
0,00 € Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2023-9
0,00 € VŠK FTVŠ UK Lafranconi Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Október 2023
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe uzatvorená podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Z/2023/2407/IX/FIF/TAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
0,00 € Súkromná ZUŠ Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2023-9
0,00 € Umenie pre deti o.z. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2023-9
0,00 € Elastic Babytime o.z. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
13/2023-9
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov Karloveská 5,7,9,11, v zastúpení AG-EXPERT s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2023-9
0,00 € SP Software Solutions, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
9. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
480731-1
0,00 € Lunys s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
13. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
480731-2
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
13. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
480731-3
0,00 € Frikas s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
1. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
480731-4
0,00 € UNIQUE SR s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava