Centrálny register zmlúv

Obec Mad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
A/185/2022
20,00 € Zuzana Lubinszká Obec Mad
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
OcÚ MAD26/2024-102/2024
8 003,10 € Obec Mad SNN spol. s r.o.
31. Január 2024
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 6/2006
OcÚ MAD 18/2024-71/2024
0,00 € Gulázsi s.r.o. Obec Mad
15. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 19/2023
OcÚ Mad 63/2023-1495/2023
0,00 € Obec Mad Tóth Zsolt
20. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
OcÚ Mad 291/2023-1487/2023
2 400,00 € Obec Mad NADAKO s.r.o.
15. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 22/2023
OcÚ Mad 63/2023-1493/2023
0,00 € Obec Mad Kevin Sághi
15. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 18/2023
OcÚ Mad 63/2023-1494/2023
0,00 € Obec Mad Gibitzová Emília
27. Október 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
OcÚ Mad 63/2023-1471/2023
11 930,00 € Obec Mad Agrikolt s.r.o.
23. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ Mad 63/2023-1458/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Mad
23. Október 2023
Zmluva číslo A/116/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
OcÚ Mad 50/2023-1460/2023
40,00 € Obec Mad Kovácsová Lívia
23. Október 2023
Zmluva číslo B/100/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
OcÚ Mad 50/2023-1461/2023
40,00 € Obec Mad Kovácsová Lívia
19. Október 2023
Zmluva číslo A/87/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
OcÚ Mad 50/2023-1456/2023
20,00 € Obec Mad Bogyai Ferdinand
19. Október 2023
Zmluva číslo A/38/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
OcÚ Mad 50/2023-1457/2023
40,00 € Obec Mad Bogyai Ferdinand
17. Október 2023
Zmluva o zruženej dodávke elektriny
OcÚ Mad 63/2023-1450/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Mad
17. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu
OcÚ Mad 63/2023-1451/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obec Mad
12. Október 2023
Kúpna zmluva
OcÚ Mad 63/2023-1394/2023
0,00 € Obec Mad SNN spol. s r.o.
12. Október 2023
Zmluva číslo B/162/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
OcÚ Mad 50/2023-1433/2023
40,00 € Obec Mad Bíróová Žofia
12. Október 2023
Zmluva číslo B/92/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
OcÚ Mad 50/2023-1434/2023
20,00 € Obec Mad Bíróová Žofia
12. Október 2023
Zmluva číslo B/67/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
OcÚ Mad 50/2023-1435/2023
20,00 € Obec Mad Bíróová Žofia
12. Október 2023
Zmluva číslo B/127/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
OcÚ Mad 50/2023-1436/2023
40,00 € Obec Mad Bíróová Žofia