Centrálny register zmlúv

Obec Mad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 17/2022
17/2022
270,00 € Tamás Kiss Obec Mad
12. September 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 14/2022
14/2022
270,00 € Gábor László Obec Mad
12. September 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 15/2022
15/2022
50,00 € Alexandra Virág Obec Mad
12. September 2022
Nájomná zmluva o prenájme stanov a setu lavíc 16/2022
16/2022
20,00 € Adrián Olláry Obec Mad
12. September 2022
Opakovaná nájomná zmluva
08/2022
Doplnená
167,00 € Robert Gódány Obec Mad
12. September 2022
Opakovaná nájomná zmluva
09/2022
Doplnená
238,00 € Peter László Obec Mad
12. September 2022
Opakovaná nájomná zmluva
Opakovaná náj. zmluva č. 10/2022
Doplnená
139,00 € Hajnalka Sátorová Obec Mad
12. September 2022
Opakovaná nájomná zmluva
Opakovaná nájomná zmluva č. 11/2022
Doplnená
255,00 € Melinda Molnárová Obec Mad
9. September 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 12/2022
12/2022
0,00 € Beňadikt Bachman Obec Mad
9. September 2022
Nájomná zmluva o prenájme stanov a setu lavíc 13/2022
13/2022
30,00 € Erika Bíróová Obec Mad
6. September 2022
Mandátna zmluva
OM-01/2022
1 400,00 € EKOPLAN PRO, s.r.o. Obec Mad
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022
2022
13 050,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Mad
2. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Mad
2. August 2022
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
235,00 € eSYST, s.r.o. Obec Mad
26. Júl 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 10/2022
10/2022
270,00 € Juraj Füssy Obec Mad
26. Júl 2022
Nájomná zmluva o prenájme stanov a setu lavíc 11/2022
11/2022
15,00 € Benjamin Kántor Obec Mad
21. Júl 2022
Nájomná zmluva o prenájme setu lavíc 9/2022
9/2022
40,00 € Tamás Kiss Obec Mad
20. Júl 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2022/157-018
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Mad
19. Júl 2022
Zmluva o dielo č. EDP/Mad/01/2022
EDP/MAD/01/2022
0,00 € ErasData-Pro s.r.o. Obec Mad
8. Júl 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 8/2022
8/2022
270,00 € Ladislav Bíró Obec Mad