Centrálny register zmlúv

Obec Borcová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
SB22052024/38
500,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Borcová
2. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20207739
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Borcová
26. Marec 2024
Dohoda číslo 24/23/054/24 zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
24/23/054/24
226,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
19. Marec 2024
Dodatok č. 14 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
Dodatok č. 14 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Borcová
20. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
16/2023/1
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Borcová
20. December 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
13/2023
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Borcová
6. December 2023
Dohoda číslo 23/23/010/45
23/23/010/45
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
8/2023
600,00 € STRAKA & Partners, s.r.o. audítorská spoločnosť Obec Borcová
9. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Borcová
27. Október 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení verejnoprospešných služieb v odpadovom hospodárstve
232510
0,00 € VEPOS Horného Turca n.o. Obec Borcová
2. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
ZLP-00648043, ZOP202309
0,00 € DEUS Obec Borcová
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/314 zo dňa 22.08.2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/314
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
18. September 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
Dodatok č. 12 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Borcová
30. August 2023
Dohoda číslo 23/23/054/314 zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/23/054/314
307,98 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
30. August 2023
Poistná zmluva
5190063709
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Borcová
30. August 2023
Poistná zmluva
5190063710
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Borcová
30. August 2023
Poistná zmluva
5190063711
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Borcová
5. Júl 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
Dodatok č. 11
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Borcová
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/53 zo dňa 27.03.2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/53
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/114 zo dňa 27.03.2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/114
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová