Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Borcová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
8/2023
600,00 € STRAKA & Partners, s.r.o. audítorská spoločnosť Obec Borcová
9. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Borcová
27. Október 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení verejnoprospešných služieb v odpadovom hospodárstve
232510
0,00 € VEPOS Horného Turca n.o. Obec Borcová
2. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
ZLP-00648043, ZOP202309
0,00 € DEUS Obec Borcová
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/314 zo dňa 22.08.2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/314
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
18. September 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
Dodatok č. 12 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Borcová
30. August 2023
Dohoda číslo 23/23/054/314 zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/23/054/314
307,98 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
30. August 2023
Poistná zmluva
5190063709
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Borcová
30. August 2023
Poistná zmluva
5190063710
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Borcová
30. August 2023
Poistná zmluva
5190063711
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Borcová
5. Júl 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
Dodatok č. 11
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Borcová
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/53 zo dňa 27.03.2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/53
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/114 zo dňa 27.03.2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/114
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
14. Apríl 2023
Zmluva o prenájme pozemkov
08042023
6,00 € Obec Borcová FO
20. Apríl 2023
DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme pozemkov
20230414
59,00 € Obec Borcová FO
5. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených UoZ"
23/23/054/114
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č. SB220323
SB220323
996,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Borcová
21. Marec 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.5
Dodatok č. 10
Doplnená
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Borcová
8. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených UoZ"
23/23/054/53
1 797,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Borcová
8. Marec 2023
Poistná zmluva
5190060051
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Borcová