Centrálny register zmlúv

Obec Trebušovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva č.1781/2021 o poskytnutí dotácie na projekt
Zmluva č.1781/2021
78 537,19 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Trebušovce
28. Júl 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
76 723,84 € Milan Násali ELMOUR Obec Trebušovce
26. September 2023
Zmluva c.113439-2022-710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Zmluva c.113439-2022-710
1 793,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Trebušovce
26. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1G/2022
1 000,00 € Hudobná skupina Axis Obec Trebušovce
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
23/2022
650,00 € Ing.Marián Faško PhD. Obec Trebušovce
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany osobných údajov
Zmluva č.2012009/2022
190,00 € PRO INCEPTUM GDPR s.r.o. Obec Trebušovce
30. Január 2024
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v platnom znení
Dodatok č.2
180,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Obec Trebušovce
26. September 2023
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
7014527565
145,35 € ČSOB Poisťovňa, a.s., Obec Trebušovce
27. December 2023
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
7015332242
97,98 € ČSOB Poisťovňa, a.s., Obec Trebušovce
18. November 2022
Kúpna zmluva
22/2022
94,50 € Obec Trebušovce Peter Tóth
26. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.1781/2021 o poskytnutí dotácie na projekt
Dodatok č.1 k zmluve č.1781/2021 o poskytnutí dotácie na projekt
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Trebušovce
26. September 2023
Dodatok k zmluve č.V 559/08
Dodatok k zmluve č. V559/08
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Trebušovce
26. September 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
0,00 € Firotech s.r.o. Obec Trebušovce
26. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP-00647616
0,00 € DataCentrum elektronizácie úzmenej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Trebušovce
18. December 2023
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní právnych služieb
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní právnych služieb
0,00 € JUDr.Peter Ďurica Obec Trebušovce
18. December 2023
Dodatok k zmluve č.V 559/08
V559/08
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Trebušovce
28. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronicku pečať
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronicku pečať
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ národnej certifikačnej autority Obec Trebušovce
6. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovana
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovana
0,00 € Stredoslovenská energetika , a.s. Obec Trebušovce
2. Apríl 2024
Úrazové poistenie
5190064936
0,00 € Komunálne pistovňa a.s. Vienna Insurance Group Obec Trebušovce