Centrálny register zmlúv

Oravská poliklinika Námestovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/PIÚ/2024/N
1/PIÚ/2024/N
0,00 € LIBRESSO s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/PIÚ/2024/N
2/PIÚ/2024/N
0,00 € DS AUTO Trade, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
.
0,00 € LG - MEDIC, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
27. Február 2024
Dohoda č. 3/PIÚ/2024/D
3/PIÚ/2024/D
0,00 € Maryna Hormenko Oravská poliklinika Námestovo
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke
.
0,00 € Beckman Coulter Slovesnká republika s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
5. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/PIÚ/2024/N
3/PIÚ/2024/N
0,00 € Urológia Námestovo, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
1. Február 2024
Supervízna zmluva č. ST202402 podpora prevádzky IS
ST202402
0,00 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
1. Február 2024
Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75OPLK 006818
75OPLK006818
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Oravská poliklinika Námestovo
1. Február 2024
Dohoda č. 2/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb
2/PIÚ/2024/D
0,00 € Antónia Vlčáková Oravská poliklinika Námestovo
31. Január 2024
Zmluva č. 1/PIÚ/2024/P o nájme pozemku
1/PIÚ/2024/P
0,00 € Zdenka Hrklová Oravská poliklinika Námestovo
31. Január 2024
Dohoda č. 1/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb
1/PIÚ/2024/D
0,00 € Nadiia Pjenteková Oravská poliklinika Námestovo
10. Január 2024
Dodatok č. 94 k zmluve č. 33OPLK000511
33OPLK00511
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Oravská poliklinika Námestovo
18. Október 2023
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
1205/2022/OSMaI/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Oravská poliklinika Námestovo
15. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/PIÚ/2023/N
20/PIÚ/2023/N
0,00 € Božena Veselovská Oravská poliklinika Námestovo
16. November 2023
Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2023/1
2023/1
0,00 € MP- ORTHOPEDICS, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
14. December 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku č. 2023/1
2023/1
0,00 € Katarína Matisová Oravská poliklinika Námestovo
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
.
0,00 € KAILAS, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
.
0,00 € MUDr. Janka Jakubjaková Oravská poliklinika Námestovo
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
.
0,00 € MUDr. Marta Grenčíková Oravská poliklinika Námestovo
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
144/2023/OSMaI
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Oravská poliklinika Námestovo