Centrálny register zmlúv

Oravská poliklinika Námestovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/PIÚ/2024/N
07/PIÚ/2024/N
0,00 € ORTOPKA, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
24. Jún 2024
Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2022/22
2022/22
0,00 € NeFiRO, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
22. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/PIÚ/2024/N
08/PiÚ/2024/N
0,00 € GYN-ORL, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
22. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
.
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Oravská poliklinika Námestovo
16. Júl 2024
Dohoda č. 09/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb
09/PIÚ/2024/D
0,00 € Mária Šalatová Oravská poliklinika Námestovo
15. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € PAMAG, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
12. Júl 2024
Dodatok č. 99 k Zmluve č. 33OPLK000511
33OPLK000511
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Oravská poliklinika Námestovo
12. Júl 2024
Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2021/2
2021/12
0,00 € UVEA KLINIKA, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
12. Júl 2024
Dodatok č. 46 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6008OPLK000113
6008OPKL000113
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Oravská poliklinika Námestovo
10. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € PEGASSO, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
9. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € LUCAMED SK, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
9. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € MUDr. Blahút, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
9. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € SIMIAL, s.r.o Oravská poliklinika Námestovo
9. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € BAMAG, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
9. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € MUDr. Júlia Olexíková Oravská poliklinika Námestovo
9. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € MUDr. Kucharík, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
2. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € MUDr. Miroslav Pleva Oravská poliklinika Námestovo
1. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € HIRUMED, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
1. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € MUDr. Raška, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
1. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
--
0,00 € MUDr. Slavomír Mičiak Oravská poliklinika Námestovo