Centrálny register zmlúv

Obec Malá Čierna

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Darovacia zmluva
1/2024
0,00 € Slovenská republika, okresný úrad Žilina Obec Malá Čierna
23. Apríl 2024
Splácanie úveru
6/2024
0,00 € Skládka odpadov rajeckého regiónu, združenie Obec Malá Čierna
17. Apríl 2024
darovacia zmluva
5/2024
0,00 € Mgr.Iveta Zleišia Obec Malá Čierna
3. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
4/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Malá Čierna
3. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3/2024
11,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Rajčanke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Malá Čierna
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu
2/2024
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Obec Malá Čierna
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku č. 8/2024
1/2024
0,00 € Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 54/2024
Dodatok k zmluve č. 54/2024
40,00 € Matej Surový, Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva č. 54/2024
280,00 € Matej Surový, Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 53/2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 53/2024
40,00 € Martin Trenčanský Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva č. 53/2024
280,00 € Martin Trenčanský Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Dodatok , k zmluve č. 52/2024
52/2024
50,00 € Koleda, Súkeniková Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Nájomná zmluva
52/2024
0,00 € Jaroslav Koleda, Janka Súkeníková Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 51/2024
dodatok. č. 1
50,00 € Alžbeta Hodasová, Matej Krška Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Nájomná zmluva
51/2024
313,00 € Alžbeta Hodasová, Matej Krška Obec Malá Čierna
7. Marec 2024
Dohoda o podmienkach splácania úveru a záväzku členov združenia prispievť na platenie úveru
01/2024
1,50 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Obec Malá Čierna
22. December 2023
Nájomná zmluva, Kontajner na textil, obuv, hračky
14/2023
288,00 € Zdeno Mišutka Obec Malá Čierna
23. November 2023
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
13/2023
100,00 € Emil Mazák, súkromný podnikateľ, Obec Malá Čierna
22. November 2023
Zmluva o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti
12/2023
0,00 € MUDr. Juraj Kováčik Obec Malá Čierna
6. November 2023
Zmluva o dielo- výkon inžinierskej činnosti na stavbe
Zmluva o dielo 15/2022 dodatok č.1
1 800,00 € Mestský investorský útvar s.r.o. Obec Malá Čierna