Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Kamence

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2023
00006/CSSkam/2023
0,00 € Obec Rudinská Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Január 2023
Darovacia zmluva 3/2023
3/2023
0,00 € Ing. Martin Vavrica Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
27. Október 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
00043/CSSKAM/2023
0,00 € Kysuca s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
27. Október 2023
Zmluva o dielo - na dodanie a montáž CCTV kamerového systému
00045/CSSKAM/2023
0,00 € CEKOKAM Centrum sociálnych služieb Kamence
27. Október 2023
Darovacia zmluva
00034/CSSKAM/2023
0,00 € Tvrdá Emília Centrum sociálnych služieb Kamence
7. November 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
43/CSKAM/2023
0,00 € Kysuca s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
10. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sodiálnej pomoci
00046/CSSKAM/2023
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
00047/CSSKAM/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
6. December 2023
Darovacia zmluva
00048/CSSKAM/2023
0,00 € HARTMANN-RICO s.r.o. Bratislava Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Servisná zmluva
00010/CSSKAM/2023
0,00 € ELIQ sro Oškerda Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Darovacia zmluva
00011/CSSKAM/2023
0,00 € Matej Holtán Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcova dohoda-dodávka živočíšne, rastlinné tuky a oleje
00013/2023
0,00 € INMEDIA, spol s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcová dohoda-dodávka čerstvých slepačích vajec L kvality
00014/2023
0,00 € INMEDIA, spol s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcova dohoda - dodávka Čerstvý chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
00015/2023
0,00 € Rudolf Masar - HODMAR Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Darovacia zmluva
00012/CSSKNM/2023
0,00 € Ing. Viera Andelová Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcová dohodá - dodávka mliečne výrobky
00016/CSSKAM/2023
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcová dohoda - dodávka Hlboko zmrazené výrobky
00017/CSSKAM/2023
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcová dohoda- dodávka potravín: rôzne
18/CSSKAM/2023
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Oznámenie o cenách platných od 01.04.2023
00019/CSSKAM/2023/D zmluvy 7/2008
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence