Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Kamence

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 00027/CSSKAM/2023
27/CSSKAM/2024
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Centrum sociálnych služieb Kamence
13. Máj 2024
Dodatok č. 9
31/CSSKAM/2024/Dodtok č.9 k Zmluve 12/2018
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa Centrum sociálnych služieb Kamence
18. Jún 2024
Rámcová dohoda - čistiace a dezinfekčné prostriedky - práčovňa
34/CSSKAM/2024
0,00 € Banchem, s.r.o. Dunajská Streda Centrum sociálnych služieb Kamence
18. Jún 2024
Rámcová dohoda - čistiace a hygienické prostriedky a sortiment upratovania
33/CSSKAM/2024
0,00 € Banchem, s.r.o. Dunajská Streda Centrum sociálnych služieb Kamence
21. Jún 2024
Dodatok č. 2 Zmluvy 21/2022
35/CSSKAM/2024
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence