Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Kamence

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2024
Rámcová dohoda
00040/CSSKAM/2023
0,00 € BARTOŠEK s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o duálnom vzdelávaní
00041/CSSKAM/
0,00 € Obchodná akadémia Žilina Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania
8/CSSKAM/2024
0,00 € Obec Nesluša Centrum sociálnych služieb Kamence
5. Marec 2024
Servisná zmluva
9/CSSKAM/2024
0,00 € ELIQ sro Oškerda Centrum sociálnych služieb Kamence
5. Marec 2024
Rámcová dohoda - dodávka potravín - rôzne potravinárske výrobky
10/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
5. Marec 2024
Zmluva o podmienkach spolupráce
11/CSSKAM/2024
0,00 € V a V Akademy, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ochodnica v roku 2024
14/CSSKAM/2024
0,00 € Obec Ochodnica Centrum sociálnych služieb Kamence
21. Marec 2024
Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov a eskalátorov
15/CSSKAM/2024
0,00 € OTIS Výťahy sro Bratislava Centrum sociálnych služieb Kamence
21. Marec 2024
Darovacia zmluva
12/CSSKAM/2024
0,00 € TZMO Slovakia s.r.o Centrum sociálnych služieb Kamence
21. Marec 2024
Darovacia zmluva
13/CSSKAM/2024
0,00 € TZMO Slovakia s.r.o Centrum sociálnych služieb Kamence
25. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - živočíšne, rastlinné tuky a oleje
16/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - čerstvý chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
18/CSSKAM/2024
0,00 € Rudolf Masárr - HODMAR Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - mliečne výrobky
20/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia, spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - hlboko zmrazené výrobky a mrazené ryby
21/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - čerstvé slepačie vajcia L kvality A
19/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
27. Marec 2024
Úprava cien servisných služieb
23/CSSKAM/2024
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
28. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
17/CSSKAM/2024
0,00 € Fatra TIP s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
28. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - spracované ovocie a zelenina
22/CSSKAM/2024
0,00 € INMEDIA, spol s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
16. Apríl 2024
Rámcová dohoda - dodávka potravín - hydina čerstvá, mrazená
24/CSSKAM/2024
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve 1/2016
26/CSSKAM/2024
0,00 € LORAX, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence