Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Kamence

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Dodatok k zmluve o dielo na servis zdvíhacích zariadení
00037/CSSKAM/2023 Dodatok Zmluvy 21/2022
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
15. December 2023
Zmluva o dielo
00049/CSSKAM/2023
0,00 € Treva, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
15. December 2023
Darovacia zmluva
00050/CSSKAM/2023
0,00 € Vladimír Pilár Centrum sociálnych služieb Kamence
19. December 2023
Darovacia zmluva
00051/CSSKAM/2023
0,00 € Eva Macejková Centrum sociálnych služieb Kamence
20. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení stravovania
00052/CSSKAM/2023
0,00 € Obec Nesluša Centrum sociálnych služieb Kamence
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní poradenstva a zabezpečení prác a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
00053/CSSKAM/2023
0,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Kamence
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2024
1/CSSKAM/2024
0,00 € OBEC Rudinská Centrum sociálnych služieb Kamence
11. Január 2024
Oznámenie o cenách platných od 01.01.2024
2/CSSKAM/2024
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie Centrum sociálnych služieb Kamence
23. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci
3/CSSKAM/2024
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
4/CSSKAM/2024
0,00 € Dôvera ZP Centrum sociálnych služieb Kamence
30. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve 12/2018
5/CSSKAM/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa Centrum sociálnych služieb Kamence
20. Február 2024
Zmluva o dielo - preprava a zneškodňovanie odpadu
6/CSSKAM/2024
0,00 € MITTELHAM s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
7/CSSKAM/2024
0,00 € RAVA - TECH s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Darovacia zmluva
00005/CSSKAM/2023
0,00 € Miroslav Kocúr Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Supervízny kontrakt
00007/CSSKAM/2023
0,00 € Mgr. Chmurčiaková Katarína Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
00008/CSSKAM/2023
0,00 € Bros Computing, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Darovacia zmluva
00009/CSSKAM/2023
0,00 € Macejková Eva Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní poradenstva a zabezpečení prác a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
1/2023
0,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ochodnica v roku 2023
00038/CSSKAM/2023
0,00 € Obec Ochodnica Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Servisná zmluva
00039/CSSKAM/2023
0,00 € D & K klima s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence