Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Kamence

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Rámcová dohoda - dodávka Hlboko zmrazené výrobky
00017/CSSKAM/2023
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcová dohoda- dodávka potravín: rôzne
18/CSSKAM/2023
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Oznámenie o cenách platných od 01.04.2023
00019/CSSKAM/2023/D zmluvy 7/2008
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
zmluva o dielo
00020/CSSKAM/2023
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcová dohoda - dodávka ovocia, zeleniny a súvisiacich výrobkov
00021/CSSKAM/2023
0,00 € Fatra TIP s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
00022/CSSKAM/2023 D zmluvy 1/2016
0,00 € LORAX, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcvá dohoda - dodávka potravín: spracovné ovocie a zelenina
00023/CSSKAM/2023
0,00 € INMEDIA, spol s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Dodatok k zmluve
00014/CSSKAM/2023 D7 zmluvy 12/2018
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
00024/CSSKAM/2023
0,00 € Obec Nesluša Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcová dohoda - dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov
00025/CSSKAM/2023
0,00 € ATLANTA Žilina s. r. o. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámcová dohoda - čistiace a hygienické prostriedky - pracie prostriedky a dávkovací systém
00026/CSSKAM/2023
0,00 € Perfect Distribution a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Zmluva o výpožičke
00027/CSSKAM/2023
0,00 € Perfect Distribution a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámocová dohoda - dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov a doplnkového sortimentu upratovania
00028/CSSKAM/2023
0,00 € Banchem, s.r.o. Dunajská Streda Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Zmluva o dodávke plynu - maloodber
00029/CSSKAM/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Rámccová dohoda - čistiace a hygienické prostriedky - pranie
00030/CSSKAM/2023
0,00 € Banchem, s.r.o. Dunajská Streda Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančého príspevku
00031/CSSKAM/2023
0,00 € Nadácia SPP Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Dodávka potravín - hydina-čerstvá, mrazená
00032/2023
0,00 € Omnia GASTRO sro Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
00033/CSSKAM/2023
0,00 € Nadácia Henkel Slovensko Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
00035/CSSKAM/2023
0,00 € Nadácia SPP Centrum sociálnych služieb Kamence
14. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
00036/CSSKAM/2023
0,00 € Pyrokomplex sro Námestovo Centrum sociálnych služieb Kamence