Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Kamence

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Servisná zmluva
9/CSSKAM/2024
0,00 € ELIQ sro Oškerda Centrum sociálnych služieb Kamence
5. Marec 2024
Rámcová dohoda - dodávka potravín - rôzne potravinárske výrobky
10/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
5. Marec 2024
Zmluva o podmienkach spolupráce
11/CSSKAM/2024
0,00 € V a V Akademy, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ochodnica v roku 2024
14/CSSKAM/2024
0,00 € Obec Ochodnica Centrum sociálnych služieb Kamence
21. Marec 2024
Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov a eskalátorov
15/CSSKAM/2024
0,00 € OTIS Výťahy sro Bratislava Centrum sociálnych služieb Kamence
21. Marec 2024
Darovacia zmluva
12/CSSKAM/2024
0,00 € TZMO Slovakia s.r.o Centrum sociálnych služieb Kamence
21. Marec 2024
Darovacia zmluva
13/CSSKAM/2024
0,00 € TZMO Slovakia s.r.o Centrum sociálnych služieb Kamence
25. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - živočíšne, rastlinné tuky a oleje
16/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - čerstvý chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
18/CSSKAM/2024
0,00 € Rudolf Masárr - HODMAR Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - mliečne výrobky
20/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia, spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - hlboko zmrazené výrobky a mrazené ryby
21/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - čerstvé slepačie vajcia L kvality A
19/CSSKAM/2024
0,00 € Inmedia s.r.o. Zvolen Centrum sociálnych služieb Kamence
27. Marec 2024
Úprava cien servisných služieb
23/CSSKAM/2024
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Centrum sociálnych služieb Kamence
28. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
17/CSSKAM/2024
0,00 € Fatra TIP s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
28. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín - spracované ovocie a zelenina
22/CSSKAM/2024
0,00 € INMEDIA, spol s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
16. Apríl 2024
Rámcová dohoda - dodávka potravín - hydina čerstvá, mrazená
24/CSSKAM/2024
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve 1/2016
26/CSSKAM/2024
0,00 € LORAX, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 00027/CSSKAM/2023
27/CSSKAM/2024
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Centrum sociálnych služieb Kamence
13. Máj 2024
Dodatok č. 9
31/CSSKAM/2024/Dodtok č.9 k Zmluve 12/2018
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa Centrum sociálnych služieb Kamence
18. Jún 2024
Rámcová dohoda - čistiace a dezinfekčné prostriedky - práčovňa
34/CSSKAM/2024
0,00 € Banchem, s.r.o. Dunajská Streda Centrum sociálnych služieb Kamence