Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o dielo
01/2024
24 000,00 € Tatra Ateliér, s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
4. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
11-424895
730,88 € Union poisťovňa, a.s. Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
07/2023
150,00 € Delikomat Slovensko spol. s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
10. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
9107125373
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
10. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600477316
0,00 € Slovenský plynárenský podnik, a.s. Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
19. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK05
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK05
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
19. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK04
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK04
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
19. Apríl 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o bežnom účte SK03
Dodatok č.4 k Zmluve o bežnom účte SK03
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
19. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK51
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK51
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
19. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK73
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK73
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
19. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK80
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK80
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
19. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK58
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK58
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
19. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK27
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte SK27
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
28. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
28. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100002524
5100002524
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
12. Apríl 2024
Protokol o prevzatí a odovzdaní diela
02/2024
0,00 € Tatra Ateliér, s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad