Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme bytu - PhDr. Klára Hižnayová
590/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Hižnayová Klára PhDr.
11. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu - Helena Chmelanová
586/2024
124,28 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Chmelanová Helena
10. Júl 2024
predĺženie doby nájmu - Pelanová Rozália
581/2024
237,72 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Pelanová Rozália
10. Júl 2024
PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Prípojky mobilných sociá
582/2024
6 800,00 € SK Union STAV s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Júl 2024
predĺženie doby nájmu - Kalocsaiová Irena
583/2024
108,44 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kalocsaiová Irena
10. Júl 2024
zabezpečenie pohrebných služieb, pochovávanie zosnulých bez obradu
584/2024
3 296,70 € Pohrebná služba Stríž Ladislav Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Júl 2024
Poistenie nehnuteľného majetku MČ
585/2024
3 675,24 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Športová hala Pankúchova na Pankúchovej ulici v Bratislave - Petržalke
559/2024
614 209,13 € BeMiCon s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
560/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
561/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
562/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
563/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
564/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
565/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
566/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
567/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
570/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
569/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
568/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
571/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka