Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
rozšírenie o jedno dodacie miesto
414/2024
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu - Mgr. Jarmila Kušpálová
415/2024
266,54 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kušpálová Jarmila Mgr.
28. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu - § 704 Obč.zákonníka
406/2024
142,74 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Rigová Dana
28. Máj 2024
Dohoda o zrušení Zmluvy o ubytovaní - Boris Pilo
407/2024
120,00 € Pilo Boris Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Máj 2024
pozemku p.c. 2842/15 + 2 antukových tenisových kurtov
404/2024
1 500,00 € D O A S, a. s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Máj 2024
Nákup tonerov pre tlačiarne
400/2024
13 598,00 € JURIGA, spol. s r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Máj 2024
Piesok-prírodné kamenivo ťažené fr.0/1 (viate piesky)
399/2024
11 340,00 € SAZAN, spoločnosť s ručením ob Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Máj 2024
predĺženie doby nájmu -- Csákyová Eva
401/2024
105,19 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Csákyová Eva
27. Máj 2024
Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak
402/2024
21 600,00 € Spolok ochrancov vody Octopus Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu - § 704 Obč.zákonníka
403/2024
243,10 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Tala Peter
27. Máj 2024
Odborné školenia a odborné kurzy pre vybraných zamestnancov
405/2024
11 988,00 € JF, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Máj 2024
Dohoda o použití vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste
396/2024
0,00 € Moretto Marek Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
398/2024
0,00 € Telovýchovná jednota Slávia Pr Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Máj 2024
Splátkový kalendár
393/2024
120,00 € Heindl Radovan Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Máj 2024
predĺženie doby nájmu - Fialová Anna
395/2024
103,56 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Fialová Anna
22. Máj 2024
dodávka potravín MŠ/ŠJ
387/2024
72 773,40 € Jakub Ilavský, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. Máj 2024
Zmluva o spolupraci
392/2024
0,00 € Energy Centre Bratislava, s.r. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. Máj 2024
dodanie potravín MŠ/ŠJ
391/2024
379 905,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. Máj 2024
dodanie potravín MŠ /ŠJ
390/2024
43 200,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. Máj 2024
dodanie potravín MŠ/ŠJ
389/2024
172 931,00 € Jakub Ilavský, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka