Centrálny register zmlúv

Obec Mestisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Zmluva č. 937/2024/OPR o poskytnutí dotácie - 937/2024/OPR
937/2024/OPR
1 500,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Mestisko
16. Máj 2024
Dodatok č.2 K ZMLUVE č. 231912
č.2
22 974,49 € Environmentálny fond Obec Mestisko
26. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkova
4/2024
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Obec Mestisko
26. Február 2024
Zmluva o vydaní a použivaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20207364
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Mestisko
26. Február 2024
Zmluva o dielo na realizáciu prác
01/2024
22 974,49 € LUKULUS, spol. s r.o. Obec Mestisko
20. Február 2024
Poskytnutie podpory z environmentálneho fondu
23191208U02
21 359,00 € Environmentálny fond Obec Mestisko
20. Február 2024
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
32024
0,00 € SPP a.s. Obec Mestisko
13. Február 2024
Dealerská zmluva
3/2024
0,00 € VELKO, s.r.o. Obec Mestisko
6. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
5509001617
83,50 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Mestisko
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ
2/2024
0,00 € Obec Mestisko Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla
10. Január 2024
poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA,s.r.o. Obec Mestisko
20. December 2023
poskytnutie finančných prostriedkov na vzdelávanie detí
27.11.2023
40,00 € Obec Mestisko Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
19. December 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
1
35 088,72 € GAS-MG,spol.s.r.o. Obec Mestisko
27. November 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 19/014/23
19/014/23
36 605,38 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mestisko
14. November 2023
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
0000
2 636,40 € Róbert Sadiv-RES Obec Mestisko
23. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
000
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mestisko
10. Október 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
7/2023
Doplnená
35 088,72 € GAS-MG,spol.s.r.o. Obec Mestisko
18. September 2023
Dodatok č. 1
Dodatok k IROP-CLLD-Q002-512-003-014
32 879,99 € Občianske združenie Dukla Obec Mestisko
8. September 2023
Zhodnotenie stavebných prác
01/08/2023
32 879,99 € IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Mestisko
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1105/2023/OPR
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Mestisko